Hotel Odra - Ostravice
 

Wellness Hotel v Beskydech


Wellness v Beskydech

Gastronomie a Catering
Ubytování Rehabilitace Wellness Paradise Soutěž Bazén a sauna Rezervace


 

 


Pravidla soutěže
 

Lázeňské oplatky - Hotel OdraNestátní zdravotnické zařízení Hotel Odra, spol. s r.o. se sídlem Ostravice čp. 327, PSČ: 739 14, IČ: 25354043, DIČ: CZ25354043 (dále jen pořadatel) pořádá soutěž o „Víkendový rekondiční pobyt“.

1. Soutěž probíhá od 22.6.2006 do 31.12.2015 na území České republiky.

2. Této soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18ti let s trvalým bydlištěm nebo dlouhodobým pobytem v České republice, mimo zaměstnanců pořadatele a jejich rodinných příslušníků v řadě přímé.

3. Do soutěže budou zařazeny soutěžní zásilky s EAN kódem z obalu krabice Lázeňských oplatků Hotelu Odra nalepené na korespondenčním lístku a správnou odpovědí na tři otázky odeslané poštou nejpozději do 10.prosince daného roku.

4. Vylosování proběhne vždy 15.prosince daného roku, kde bude losována jedna cena a tou je víkendový rekondiční pobyt

5. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.

6. Dne 15.prosince daného roku ve 24:00 hod. ukončí pořadatel soutěž a zjistí výherce, jejichž tipy na zadané otázky byly nejblíže správným odpovědím. Výherci budou oznámení do 20 dnů od ukončení soutěže na webových stránkách www.hotel-odra.cz a obesláni poštou.

7. Soutěžní otázky:
- Jaká je teplota vody v novém zrekonstruovaném krytém bazénu ?
- Jak se jmenuje nejvyšší hora Beskyd ?
- Co je to hypoterapie ?


8. Souhlas se zveřejněním osobních údajů a schválení pravidel:

9. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo, jakýchkoliv organizačních změn a právo soutěž ukončit Bez náhrady.

10. Účastí v soutěži(zasláním EAN kódu s odpovědí na dané otázky) účastník souhlasí s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

11. Účastí v soutěži účastník vyjadřuje dobrovolně souhlas s bezplatným zveřejněním svého jména,příjmení a bydliště a zároveň i obrazových zvukových záznamu ve sdělovacích prostředcích, reklamních materiálech pořadatele a na internetových stránkách.

12. Odesláním soutěžních otázek a zasláním EAN kódu soutěžící uděluje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže.

13. Výsledky soutěž jsou konečné bez možnosti odvolání.